Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Ik ga akkoord

Je bent hier: Home › Nieuws

Nieuws

Belangrijke mededeling: naleven gedragscode

Geschreven door Webmaster TCO op maandag 17 juni 2019 in de categorie Algemeen.

Beste leden
De voorbije week en weekend werden diverse overtredingen van de gedragscode op de terreinen vastgesteld.
Ondermeer bleven sleepnetten op de natte ondergrond rondslingeren en meer nog, er werd gespeeld op terreinen die na regen niet bespeelbaar waren en er werd getennist zelfs als de Recrean barman dit uitdrukkelijk had verboden!
Niet overtuigd? Bekijk dan even de foto's op: respect accommodatie
Dit is gedrag dat ontoelaatbaar is. Ieder lid van T.C.O. wordt geacht het reglement te kennen, op zijn minst te weten waar het te raadplegen en vooral dit na te leven: gedragscode.
Indien in de toekomst dit soort of andere overtredingen nog worden vastgesteld zal hiertegen door het bestuur worden opgetreden met sancties; dit kan gaan van tijdelijk tot permanent speelverbod.
Wij hopen echter dat dit niet nodig zal zijn, want tenslotte respect voor het reglement en accommodatie = fairplay = respect voor je medelid!
Het bestuur van T.C.O.-vzw