Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Ik ga akkoord

Je bent hier: HomeClubinfo › Verzekering

Interesse in een toffe en actieve tennisclub?

Word lid van T.C.O.

Ontdek onze stages, lessen ... van onze tennisschool.

Tennisschool

Verzekering

Als lid van T.C.Oudenaarde wordt je automatisch en verplicht aangesloten bij Tennis Vlaanderen. Een belangrijk argument voor deze aansluiting ligt in het feit dat de leden genieten van een bijkomende ongevallenverzekering. Die verzekering loopt vanaf de datum van je aansluiting tot en met 31 maart van het daarop volgende kalenderjaar. Bovendien is het belangrijk altijd te reserveren vooraleer je tennist teneinde jouw activiteit voor de verzekering te kunnen aantonen. Vergeet ook nooit om tijdig adreswijzigingen of veranderingen in jouw coördinaten (telefoon, email) aan het secretariaat door te geven (secretariaat@tc-oudenaarde.be).

De Ethias polis 'sportgevallen' kan je hier downloaden/afdrukken.
 

Hoe dient de ongevalsaangifte te gebeuren?

  • Het sportongeval dient binnen de 48 uur te worden aangegeven.
  • In eerste instantie stap je daarvoor (indien aanwezig op de club) naar Tom Vansteenberghe . Bij afwezigheid contacteer je Jan Vermeiren (0486/97 93 23).
  • Er wordt samen met jou een elektronische aangifte bij Ethias gedaan.
  • Ethias contacteert je per e - mail (heb geduld, kan enkele weken duren) van zodra het dossier is opgemaakt. Zo bekom je o.m. jouw dossiernummer .
  • De verdere afhandeling (o.m. het overmaken van medische bewijsstukken) verloopt verder rechtstreeks tussen jou en Ethias, hetzij per email of per post.
  • T.C.O. heeft geen inzage in jouw ongevallendossier. Voor vragen over de procedure kan je terecht bij: voorzitter@tc-oudenaarde.be.