Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Ik ga akkoord

Je bent hier: HomeClubinfo › Tennisvlaanderen affliatie

Interesse in een toffe en actieve tennisclub?

Word lid van T.C.O.

Ontdek onze stages, lessen ... van onze tennisschool.

Tennisschool

Tennisvlaanderen affliatie

Tennis Vlaanderen zal jouw affiliatie - lidnummer/wachtwoord (voor het eerst aangesloten leden) of lidnummer (her aangesloten leden) - per e-mail toesturen. Leden die niet over e-mail beschikken kunnen de gegevens altijd en uitsluitend aanvragen via: secretariaat@tc-oudenaarde.be.

Deze affiliatie biedt alle spelers de mogelijkheid deel te nemen aan interclubkampioenschappen en tornooien en verzekert de spelers tegen sportongevallen.

Opmerkingen:

  • Zoals in het verleden verandert je lidnummer niet als je eerder reeds bij Tennis Vlaanderen was aangesloten.
  • Een vergeten, zelf nooit gewijzigd wachtwoord, kan steeds worden opgevraagd bij inloggen op de Tennis Vlaanderen website na opgave van jouw lidnummer.
  • Bij competitiedeelname kan de tornooi - of interclubleider jouw identiteitskaart vragen voor identificatie.

Belangrijk

  • De dekking voor sportongevallen neemt aanvang op het ogenblik van inschrijving in het ledenregister van Tennis Vlaanderen.
  • Bij laattijdige betaling is de club niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen in de eerstvolgende dagen na die betaling.
  • Alle leden die wensen deel te nemen aan de interclubcompetitie dienen te zijn aangesloten uiterlijk 1 maart van het kalenderjaar . Zonder affiliatie kan en mag er niet worden deelgenomen aan de interclubcompetitie.

De affiliatie blijft doorlopen voor het winterseizoen, zodat u verzekerd blijft tot 31 maart van het volgende kalenderjaar. Affiliatie bij Tennis Vlaanderen is verplicht voor elk spelend lid. Het volledige lidgeld blijft verschuldigd, ongeacht of u nog lid bent in andere tennisclubs.

De mogelijkheid en het tarief van een verkort lidmaatschap wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd. In geen geval zal ooit een verkort lidmaatschap verleend worden vóór 1 juli, noch kan er vóór die datum voor worden betaald.